Informace o projektu

Polymorfní G-quadruplexy v promotorových oblastech genů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-12075S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

G-kvadruplexy (G4) jsou čtyř-řetězové DNA struktury. Sekvence, které mají schopnost
formovat G4 se hojně vyskytují v lidském genomu. G4 se ve zvýšené míře vyskytují v promotorových oblastech genů. G4 podílející se na regulaci transkripce jsou jednou z nejvíce
studovaných skupin strukturních motivů DNA. Stabilizace G4 motivů pomocí nízkomolekulárních
látek, jež vede k modulaci exprese onkogenů, se jeví jako velmi slibný přístup léčby rakoviny.
G4 motivy jsou strukturně polymorfní; G4 povětšinou existují jako směs různých a různě
populovaných konformačních stavů. Populace jednotvých stavů jsou určeny jejich
termodynamickou stabilitou a zaroveň i rychlostí jejich formování. Nicméně, ne všechny
vlastnosti vykazované polymorfními G4, včetně polymorfismu jako takvého, jsou nutně důležité
pro jejich biologickou funkci. Schopnost identifikovat funkčně důležité vlastnosti polymorfních G4
motivů je předpokladem pro racionální vývoj léčiv vykazujících specificitu vůči konkrétním G4 motivům v konkrétních oblastech genomu.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info