Project information

Zvyšování komunikačních kompetencí budoucích učitelů ČJ v kontaktu s jedinci s odlišným mateřským jazykem (Kompetence účitelů jedinců s OMJ)

Project Identification
MUNI/FR/0995/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt realizovaný v rámci předmětu Komunikace s cizincem se zaměřuje na rozvíjení profesních kompetencí nezbytných pro výuku v nehomogenních třídách. Zahrnuje dvě hlavní oblasti: 1) Příprava, realizace a reflexe nadstandardních seminárních aktivit, v nichž si studenti prakticky osvojí základní zásady komunikace s cizincem a vyzkoušejí různé techniky uplatnitelné v tomto typu komunikace; 2) Vytvoření studijního materiálu k tématu pro další výuku, vycházejícího z analýzy seminárních aktivit.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info