Informace o projektu
Zvyšování komunikačních kompetencí budoucích učitelů ČJ v kontaktu s jedinci s odlišným mateřským jazykem (Kompetence účitelů jedinců s OMJ)

Kód projektu
MUNI/FR/0995/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt realizovaný v rámci předmětu Komunikace s cizincem se zaměřuje na rozvíjení profesních kompetencí nezbytných pro výuku v nehomogenních třídách. Zahrnuje dvě hlavní oblasti: 1) Příprava, realizace a reflexe nadstandardních seminárních aktivit, v nichž si studenti prakticky osvojí základní zásady komunikace s cizincem a vyzkoušejí různé techniky uplatnitelné v tomto typu komunikace; 2) Vytvoření studijního materiálu k tématu pro další výuku, vycházejícího z analýzy seminárních aktivit.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info