Project information

Institucionalizace kohabitace v mezinárodní komparativní perspektivě (INKOH)

Investor logo
Project Identification
GA17-18235S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Kohabitace byla popsána jako neúplná sociální instituce, ale institucionalizační teorie nebyla nikdy využita v komparativním výzkumu povahy kohabitací. Plánujeme institucionalizační tezi využít v komparativní analýze při studiu některých dříve opomíjených oblastí jako jsou vnímané mezigenerační závazky, vzorce mezi-generační směny a neshody v páru. Tvrdíme, že velikost (průměrného) rozdílu mezi kohabitacemi a manželstvími bude záviset na míře institucionalizace kohabitací v daném kontextu. Metodologicky bude projekt postaven na statistických analýzách (pomocí víceúrovňových modelů) sekundárních dat z velkých mezinárodních komparativních projektů (jako jsou například EVS, ESS, SHARE, GGS) doplněných o makro-sociální indikátory.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info