Project information
Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Investor logo
Project Identification
GA17-14903S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Tvorba práva v České republice je v teoretické a preskriptivní rovině dostatečně prozkoumána. Stále však chybí skutečné empirické zjišťování toho, jak postupují ti, kteří právní předpisy reálně vytvářejí. Pro takové zjišťování je nezbytné vytvořit odpovídající metodologii a definovat postupy, které je umožní. Projekt se proto zaměří na transpozici existujících srovnatelných empirických výzkumů na prostředí České republiky a vytvoří teoretický a metodologický základ pro možná budoucí zjišťování. Takovéto bádání a vytvoření odpovídající vědecké metodologie doposud v České republice neproběhlo. Proto je nezbytné tyto metody definovat, ale také otestovat v pilotním výzkumu, který je stále součástí kontextu primárního výzkumu. Vzhledem k tomu, že podobné bádání doposud v České republice, resp. v odpovídajícím evropském prostředí, neproběhlo, je zřetelný význam stanovení metodologie pro jeho posun a obsáhlejší poznání procesu tvorby práva z deskriptivní perspektivy.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info