Informace o projektu

Informace o projektu
Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-14903S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Tvorba práva v České republice je v teoretické a preskriptivní rovině dostatečně prozkoumána. Stále však chybí skutečné empirické zjišťování toho, jak postupují ti, kteří právní předpisy reálně vytvářejí. Pro takové zjišťování je nezbytné vytvořit odpovídající metodologii a definovat postupy, které je umožní. Projekt se proto zaměří na transpozici existujících srovnatelných empirických výzkumů na prostředí České republiky a vytvoří teoretický a metodologický základ pro možná budoucí zjišťování. Takovéto bádání a vytvoření odpovídající vědecké metodologie doposud v České republice neproběhlo. Proto je nezbytné tyto metody definovat, ale také otestovat v pilotním výzkumu, který je stále součástí kontextu primárního výzkumu. Vzhledem k tomu, že podobné bádání doposud v České republice, resp. v odpovídajícím evropském prostředí, neproběhlo, je zřetelný význam stanovení metodologie pro jeho posun a obsáhlejší poznání procesu tvorby práva z deskriptivní perspektivy.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info