Project information

Applied research at FI: search systems, security, data visualization and virtual reality

Předkládaný projekt pokrývá výzkumné aktivity realizované cca polovinou existujících výzkumných týmů Fakulty informatiky a jeho primárním cílem je podpora výzkumu doktorských a magisterských studentů. V projektu budou řešena aktuální témata v oblastech vyhledávacích systémů založených na podobnosti a zpracovávající Big Data; softwarových architektur a jejich optimalizace; bezpečnosti síťového provozu a počítačových systémů; zpracování a fúze hyperspektrálních digitálních obrazů pro zlepšení detekce různých záření; vizualizace a analýzy volných prostorů v molekulách a imersivní a rozšířené virtuální reality pro simulace fantomových končetin ale i morálních dilema.
Tento návrh tak navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu „Aplikovaný výzkum Fakulty informatiky“ z let 2010-12 a následné projekty z let 2013-2016 a dále je rozvíjí. Jedná se o projekt, který komplexním způsobem přispívá k rozvoji doktorského studia se zaměřením na synergii s projekty operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace a Podnikání a inovace (zejména v návaznosti na využití výzkumu směrem k aplikacím a rozvoji centra CERIT), jakožto i k rozvoji výzkumné a vývojové činnosti magisterských studentů a na podporu zajištění účasti studentů doktorského studia na mezinárodních vědeckých konferencích.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info