Project information
Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby

Investor logo
Project Identification
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001370
Project Period
10/2015 - 9/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
dataPartner s.r.o.
DTO CZ, s.r.o.

Projekt je zaměřen na výzkum a implementaci pokročilého simulačního modelu chování výrobních procesů ve výrobních podnicích. Výstupy projektu budou sloužit pro interaktivní optimalizaci výrobních struktur a výrobních plánů, ale projeví se i v oblasti vlastní produkce výrobků.
Za dofinancování projektu odpovídá v souladu se smlouvou o budoucí spolupráci Přírodovědecká fakulta MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info