Project information
Rozvoj komercializace výsledků VaV Masarykovy univerzity

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000632 (kod CEP: EF16_014/0000632)
Project Period
2/2017 - 1/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Technology Transfer Office

Projekt rozvíjí existující celouniverzitní systém transferu technologií. S ohledem na aktuální potřeby Masarykovy univerzity zvyšuje efektivitu přenosu znalostí a výsledků VaV do praxe a posiluje spolupráci s aplikační sférou. Rozvíjí transfer technologií „zezdola“ při zohlednění vnitřního prostředí konkrétních fakult a oborových specifik. Projekt zlepšuje připravenost Masarykovy univerzity ke komercializaci a aplikačním spolupracím.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info