Informace o projektu

Rozvoj komercializace výsledků VaV Masarykovy univerzity

Projekt rozvíjí existující celouniverzitní systém transferu technologií. S ohledem na aktuální potřeby Masarykovy univerzity zvyšuje efektivitu přenosu znalostí a výsledků VaV do praxe a posiluje spolupráci s aplikační sférou. Rozvíjí transfer technologií „zezdola“ při zohlednění vnitřního prostředí konkrétních fakult a oborových specifik. Projekt zlepšuje připravenost Masarykovy univerzity ke komercializaci a aplikačním spolupracím.

Publikace

Počet publikací: 1