Informace o projektu

Rozvoj komercializace výsledků VaV Masarykovy univerzity

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000632 (kod CEP: EF16_014/0000632)
Období řešení
2/2017 - 1/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum pro transfer technologií

Projekt rozvíjí existující celouniverzitní systém transferu technologií. S ohledem na aktuální potřeby Masarykovy univerzity zvyšuje efektivitu přenosu znalostí a výsledků VaV do praxe a posiluje spolupráci s aplikační sférou. Rozvíjí transfer technologií „zezdola“ při zohlednění vnitřního prostředí konkrétních fakult a oborových specifik. Projekt zlepšuje připravenost Masarykovy univerzity ke komercializaci a aplikačním spolupracím.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info