Project information

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2017 (Databáze 2017)

Project Identification
MUNI/A/1097/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Primárním cílem projektu je zajistit vhodné, aktuální a dobře dostupné elektronické informační zdroje (databáze a obdobné zdroje) pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací (a jejich studenty), a to podle jednotlivých oborů a ve spolupráci s příslušnými garanty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info