Project information

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2017 (Knihovna 2017)

Project Identification
MUNI/A/1096/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Primárním cílem projektu je proto zajistit vhodné, aktuální a dobře dostupné knižní publikace využitelné pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací (a jejich studenty), a vědecké pracovníky, a to podle jednotlivých oborů a ve spolupráci s příslušnými garanty, zejména na základě vlastních podnětů ze strany studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info