Informace o projektu

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2017 (Knihovna 2017)

Kód projektu
MUNI/A/1096/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Primárním cílem projektu je proto zajistit vhodné, aktuální a dobře dostupné knižní publikace využitelné pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací (a jejich studenty), a vědecké pracovníky, a to podle jednotlivých oborů a ve spolupráci s příslušnými garanty, zejména na základě vlastních podnětů ze strany studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info