Project information

Adjustace specifických procesních otázek lidskoprávním požadavkům (Adjustace III)

Project Identification
MUNI/A/1338/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Tento projekt navazuje na dva předcházející projekty MUNI/A/1288/2015 Adjustace specifických procesních otázek a koncepce trestního řízení a MUNI/A/1264/2014 Možnosti adjustace trestního řízení specifické kriminalitě. V rámci těchto projektů byl řešen fenomén adjustace trestního řízení ve vztahu ke specifikům určité výseče kriminality (např. kriminalita drogová), a ve vztahu ke koncepčním otázkám trestního řízení, jež vyvolává tenze mezi potřebou adjustace individuálním okolnostem v určitých pravidelně se vyskytujících případech a potřebou na zachování jednotné systematiky a koncepce trestního řízení. V obou těchto projektech se řešitelé velmi často setkávali s tím, že primární incentivou k adjustaci určité otázky byly lidskoprávní požadavky, kladené na trestní řízení zejména judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu. Toto téma nebylo primárním zaměřením předchozích dvou projektů, nicméně z těchto vyplynulo, že judikatura vrcholných a mezinárodních soudních orgánů je velmi podstatným, ne-li klíčovým hybatelem adjustace trestního řízení, jímž se ale z tohoto hlediska dosud domácí teorie nikterak nezabývala. Nynější projekt proto cílí na analýzu této judikatury prizmatem adjustace trestního řízení, zjištění, zda existuje či je možno vytvořit ucelenou koncepci lidskoprávních východisek adjustace a analyzování jejich praktických dopadů.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info