Informace o projektu

Adjustace specifických procesních otázek lidskoprávním požadavkům (Adjustace III)

Kód projektu
MUNI/A/1338/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Tento projekt navazuje na dva předcházející projekty MUNI/A/1288/2015 Adjustace specifických procesních otázek a koncepce trestního řízení a MUNI/A/1264/2014 Možnosti adjustace trestního řízení specifické kriminalitě. V rámci těchto projektů byl řešen fenomén adjustace trestního řízení ve vztahu ke specifikům určité výseče kriminality (např. kriminalita drogová), a ve vztahu ke koncepčním otázkám trestního řízení, jež vyvolává tenze mezi potřebou adjustace individuálním okolnostem v určitých pravidelně se vyskytujících případech a potřebou na zachování jednotné systematiky a koncepce trestního řízení. V obou těchto projektech se řešitelé velmi často setkávali s tím, že primární incentivou k adjustaci určité otázky byly lidskoprávní požadavky, kladené na trestní řízení zejména judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu. Toto téma nebylo primárním zaměřením předchozích dvou projektů, nicméně z těchto vyplynulo, že judikatura vrcholných a mezinárodních soudních orgánů je velmi podstatným, ne-li klíčovým hybatelem adjustace trestního řízení, jímž se ale z tohoto hlediska dosud domácí teorie nikterak nezabývala. Nynější projekt proto cílí na analýzu této judikatury prizmatem adjustace trestního řízení, zjištění, zda existuje či je možno vytvořit ucelenou koncepci lidskoprávních východisek adjustace a analyzování jejich praktických dopadů.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info