Project information

Project information
Interakce práva a ekonomie (IPE)

Project Identification
MUNI/B/1323/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Prolínání ekonomiky a práva je téma, se kterým se katedra finančního práva a národního hospodářství neustále potýká a je předmětem diskuze na konferncích, setkáních kateder a workshopech. Proto na její půdě vznikl záměr uspořádat konferenci která by toto téma diskutovala z různých pohledů odborníků ať již teoretiků či praktiků. Konference by se měla primárně věnovat problematice oborů, ve kterých se ekonomika a právo silně prolínají. Každý z účastníků plánované konference, který se ve své praxi ať již vědecké nebo pedagogické setkává jak s ekonomikou, tak právem, zde může nalézt nová řešení otázek týkajících se prolínání těchto oblastí.
Výsledky z plánované konference mohou inspirovat všechny, kteří se zabývají ekonomií i právem a mohou poukázat, že přestože každý z účastníků představí jiný pohled na interakci ekonomie a práva, závěry budou použitelné pro činnosti také v jiných sférách práva. Navrhovaná konference si klade za cíl umožnit prezentace výsledků odborné činnosti a především pak cennou mezioborovou odbornou diskusi na dané téma.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info