Informace o projektu
Interakce práva a ekonomie (IPE)

Kód projektu
MUNI/B/1323/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Prolínání ekonomiky a práva je téma, se kterým se katedra finančního práva a národního hospodářství neustále potýká a je předmětem diskuze na konferncích, setkáních kateder a workshopech. Proto na její půdě vznikl záměr uspořádat konferenci která by toto téma diskutovala z různých pohledů odborníků ať již teoretiků či praktiků. Konference by se měla primárně věnovat problematice oborů, ve kterých se ekonomika a právo silně prolínají. Každý z účastníků plánované konference, který se ve své praxi ať již vědecké nebo pedagogické setkává jak s ekonomikou, tak právem, zde může nalézt nová řešení otázek týkajících se prolínání těchto oblastí.
Výsledky z plánované konference mohou inspirovat všechny, kteří se zabývají ekonomií i právem a mohou poukázat, že přestože každý z účastníků představí jiný pohled na interakci ekonomie a práva, závěry budou použitelné pro činnosti také v jiných sférách práva. Navrhovaná konference si klade za cíl umožnit prezentace výsledků odborné činnosti a především pak cennou mezioborovou odbornou diskusi na dané téma.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info