Project information

Podpora internacionalizace Masarykovy univerzity

Project Identification
ROZV/18/2017
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Centre for International Cooperation
Other MU Faculty/Unit
Rector's Office

Podávaný projekt pokrývá obě oblasti, které byly v minulých letech řešeny pod hlavičkou dvou interních rozvojových projektů, totiž „Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na MU“ a „Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity“; požadovaná částka pak nepřesahuje částky alokované na oba IRP v roce 2016. Nová koncepce projektu by měla fakultám i řešitel-skému pracovišti umožnit větší flexibilitu při dosahování cílů stanovených příslušnými strategickými dokumenty MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info