Informace o projektu

Podpora internacionalizace Masarykovy univerzity

Kód projektu
ROZV/18/2017
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum zahraniční spolupráce
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát

Podávaný projekt pokrývá obě oblasti, které byly v minulých letech řešeny pod hlavičkou dvou interních rozvojových projektů, totiž „Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na MU“ a „Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity“; požadovaná částka pak nepřesahuje částky alokované na oba IRP v roce 2016. Nová koncepce projektu by měla fakultám i řešitel-skému pracovišti umožnit větší flexibilitu při dosahování cílů stanovených příslušnými strategickými dokumenty MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info