Project information

Společnost a její proměny: kvalitativní a kvantitativní pohled (SPOJKA2)

Projekt navrhuje studovat vybrané aspekty proměny současných společností pomocí kvalitativních a kvantitativních metod. Projekt se sestává z tří dílčích, tematicky i logisticky oddělených sub-projektů, které jsou zaměřené na vybrané dílčí sociální jevy a instituce konkrétně na otázku dětství a sexuality, myšlení o městě a kulturní sociologii migrace.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next