Project information
Společnost a její proměny: kvalitativní a kvantitativní pohled (SPOJKA2)

Project Identification
MUNI/A/1182/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navrhuje studovat vybrané aspekty proměny současných společností pomocí kvalitativních a kvantitativních metod. Projekt se sestává z tří dílčích, tematicky i logisticky oddělených sub-projektů, které jsou zaměřené na vybrané dílčí sociální jevy a instituce konkrétně na otázku dětství a sexuality, myšlení o městě a kulturní sociologii migrace.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info