Project information

Project information
Evropa v měnícím se mezinárodním prostředí III

Project Identification
MUNI/A/1067/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt „Evropa v měnícím se mezinárodním prostředí III“ navazuje na loňský projekt specifického výzkumu a odpovídá dlouhodobým výzkumným prioritám katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Analyzuje vybrané aktuální otázky vývoje v Evropské unii a jejích členských zemích v kontextu vývoje mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí a doplní tuto analýzu o výzkum aktuálních mezinárodně-bezpečnostních rizik.
Tomuto vymezení odpovídají tři výzkumné osy projektu: „Stranická politika v kontextu evropské integrace“, „Evropská unie jako politická aréna i jako prostor formování identit“ a „Vybrané mezinárodní hrozby a jejich sekuritizace“.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info