Project information

Constitutional Law Aspects of the Integration of the Czech Republic to the European Union

Project Identification
RB 5/3/98
Project Period
1/1998 - 1/1999
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Foreign Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Ústavní základ předání kompetencí EU, právo EU a jeho priorita ve vztahu k národním právním řádům, přizpůsobení vnitrostátních organizací činnosti EU, postavení tzv. primárního a sekundárního práva ES ve vztahu k českému právnímu řádu, úprava některých evropských ústavněprávních institutů v českém ústavním právu (zejména těch, které zavedla Maastrichtská smlouva).

Publications

Total number of publications: 7