Informace o projektu

Ústavněprávní souvislosti vstupu ER do EU

Kód projektu
RB 5/3/98
Období řešení
1/1998 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Ústavní základ předání kompetencí EU, právo EU a jeho priorita ve vztahu k národním právním řádům, přizpůsobení vnitrostátních organizací činnosti EU, postavení tzv. primárního a sekundárního práva ES ve vztahu k českému právnímu řádu, úprava některých evropských ústavněprávních institutů v českém ústavním právu (zejména těch, které zavedla Maastrichtská smlouva).

Publikace

Počet publikací: 7