Project information

Výzkumné projekty s publikačním záměrem v oblasti Sociální politika a sociální práce

Project Identification
MUNI/A/1149/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Předkládaný projekt v sobě zastřešuje výzkumné projekty devíti dílčích řešitelských týmů. Projekt si klade cíle jak v rovině mapování a sumarizace relevantních teorií a teoretických konceptů pojednávajících o zkoumaném problému, tak v empirickém zkoumání daného problému, obojí v oblasti přístupu k řešení problémů vybraných cílových skupin a participativní dimenzi těchto přístupů.
Cíl bude naplněn prostřednictví teoretických studií interakcí členů cílových skupin s relevantními subjekty v jejich sociálním prostředí a dále provedením empirických studií participace klientů v procesu pomoci.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info