Project information

Konference o rozvoji nadání KORONA 2017

Project Identification
MMB 0560/2017
Project Period
6/2017 - 10/2017
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Půjde o první tematicky zaměřenou konferenci, věnovanou problematice intelektového nadání. V letošním roce jsme se rozhodli obrátit cílenou pozornost k tématu identifikace, rozpoznávání rozumově nadaných dětí. Toto téma považujeme za velmi důležité a zásadní; správné rozpoznání potenciálu a schopností je prvním podstatným krokem při práci s každým nadaným žákem.
Na konferenci vystoupí odborníci různých specializací, kteří se ze svých úhlů pohledu vyhledávání nadaných žáků věnují. Konference je koncipována jako celodenní odborné sympozium. Hlavním cílem je předávání poznatků, zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, propojování odborníků a hledání optimálních postupů.
Věříme však, že toto setkání odborníků povede rovněž ke stanovení jasných kroků a postupů, jak co nejdříve změnit doposud neutěšený a realitě neodpovídající stav s počty identifikovaných nadaných žáků v českých školách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info