Informace o projektu

Konference o rozvoji nadání KORONA 2017

Kód projektu
MMB 0560/2017
Období řešení
6/2017 - 10/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Brno
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Půjde o první tematicky zaměřenou konferenci, věnovanou problematice intelektového nadání. V letošním roce jsme se rozhodli obrátit cílenou pozornost k tématu identifikace, rozpoznávání rozumově nadaných dětí. Toto téma považujeme za velmi důležité a zásadní; správné rozpoznání potenciálu a schopností je prvním podstatným krokem při práci s každým nadaným žákem.
Na konferenci vystoupí odborníci různých specializací, kteří se ze svých úhlů pohledu vyhledávání nadaných žáků věnují. Konference je koncipována jako celodenní odborné sympozium. Hlavním cílem je předávání poznatků, zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, propojování odborníků a hledání optimálních postupů.
Věříme však, že toto setkání odborníků povede rovněž ke stanovení jasných kroků a postupů, jak co nejdříve změnit doposud neutěšený a realitě neodpovídající stav s počty identifikovaných nadaných žáků v českých školách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info