Project information
Imunostanovení pro diagnostiku hniloby včelího plodu

Project Identification
TJ01000386
Project Period
9/2017 - 3/2019
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
BVT Technologies

Cílem projektu je vyvinoutimunochemickou metodu pro diagnostiku hniloby včelího
plodu u včelích larev. Bude nutné připravit protilátky specifické k bakterii
Melissococcus plutonius, původci onemocnění (G funkční vzorek, 3/2018). Protilátky
budou využity pro vývoj enzymového imunostanovení (ELISA), které umožní
laboratorní potvrzení nákazy (G funkční vzorek, 9/2018), a sensorů pro
elektrochemické stanovení bakterie. Ty budou založeny na sítotiskových elektrodách
(vývoj partnerem – firma BVT) a imobilizované protilátce (G funkční vzorek, 11/2018).
Detekční zařízení bude založeno na přenosném impedančním analyzátoru ovládaném
pomocí notebooku nebo smartphone,to umožní analýzu v místě odběru vzorku (G
funkční vzorek, 3/2019, případně také podání F užitný vzor na celý detekční systém).

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info