Project information

Využití moderních metod mapování pro tvorbu modelů prvků krajinné sféry, jejich vizualizaci a následná aplikace

Project Identification
TJ01000105
Project Period
1/2018 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
TopGis, s.r.o.

Hlavním cílem řešeného projektu je propojení moderních metod laserového skenování a snímkování realizovaného pomocí dálkově řízeného leteckého systému pro pořizování přesných topografických dat k modelování prvků krajinné sféry, jejich vizualizaci a následné aplikace. Výsledky budou sloužit ke zvýšení konkurenceschopnosti komerčního partnera v důsledku rozšíření portfolia nabízených služeb. Praktické výstupy povedou k rozvoji povědomí o vybraných lokalitách a potenciálnímu nárůstu turismu.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info