Informace o projektu

Využití moderních metod mapování pro tvorbu modelů prvků krajinné sféry, jejich vizualizaci a následná aplikace

Kód projektu
TJ01000105
Období řešení
1/2018 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
TopGis, s.r.o.

Hlavním cílem řešeného projektu je propojení moderních metod laserového skenování a snímkování realizovaného pomocí dálkově řízeného leteckého systému pro pořizování přesných topografických dat k modelování prvků krajinné sféry, jejich vizualizaci a následné aplikace. Výsledky budou sloužit ke zvýšení konkurenceschopnosti komerčního partnera v důsledku rozšíření portfolia nabízených služeb. Praktické výstupy povedou k rozvoji povědomí o vybraných lokalitách a potenciálnímu nárůstu turismu.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info