Project information

Progresivní řízení univerzity

Project Identification
25/2017/01
Project Period
9/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Development Agency
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je modernizace terciárního vzdělávání na Ukrajině pomocí zapojení českých vysokých škol formou asistence vysokým školám a akademickým pracovištím zapojeným do VŠ výuky na Ukrajině prostřednictvím působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků českých vysokých škol.
Připravovaný projekt bude zaměřen na následující témata:
1) Internacionalizace ukrajinských vysokých škol a jejich podpora při využívání nástrojů akademické mobility.
2) Vybudování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ukrajinských vysokých škol.
Projekt má návaznost na stávající řešený projekt "Podpora rozvoje školství na Ukrajině" (reg.č. 25/2017/05).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info