Informace o projektu

Progresivní řízení univerzity

Kód projektu
25/2017/01
Období řešení
9/2017 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Česká rozvojová agentura
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je modernizace terciárního vzdělávání na Ukrajině pomocí zapojení českých vysokých škol formou asistence vysokým školám a akademickým pracovištím zapojeným do VŠ výuky na Ukrajině prostřednictvím působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků českých vysokých škol.
Připravovaný projekt bude zaměřen na následující témata:
1) Internacionalizace ukrajinských vysokých škol a jejich podpora při využívání nástrojů akademické mobility.
2) Vybudování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ukrajinských vysokých škol.
Projekt má návaznost na stávající řešený projekt "Podpora rozvoje školství na Ukrajině" (reg.č. 25/2017/05).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info