Project information

Ověření a optimalizace funkčních parametrů galvanického článku s navýšeným výstupním napětím

Project Identification
MUNI/71/60492/2017
Project Period
1/2018 - 6/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Ověření a optimalizace funkčních parametrů galvanického článku s navýšeným výstupním napětím.