Project information

Ohebné keramické substráty s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi

Investor logo
Project Identification
GA18-05478S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Tenké flexibilní samonosné keramiky představují nové materiálové struktury, které mohou být využity v mnoha aplikacích díky své unikátní kombinaci fyzikálních a chemických vlastností, které předčí schopnosti polymerů nebo skleněných materiálů. Navrhovaný projekt je zaměřen na rozvoj tenkých pružných substrátů z oxidu hlinitého a tetragonálního oxidu zirkoničitého. Vysoká pevnost a tedy vysoká flexibilita substrátů bude získána díky zcela hutné a jemnozrnné mikrostruktuře. Pružné substráty s hladkým povrchem budou připraveny metodou "tape casting" s využitím dispergované a vysoce koncentrované suspenze keramických nanočástic. Dopování keramické struktury vybranými prvky bude zkoumáno s cílem optimalizovat elektrické vlastnosti substrátů pro zamýšlené použití v systémech plasmových elektrod. Bude posuzována efektivita plasmového zdroje s elektrodovým systémem založeným na nových optimalizovaných flexibilních keramických substrátech.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info