Informace o projektu
Ohebné keramické substráty s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-05478S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Tenké flexibilní samonosné keramiky představují nové materiálové struktury, které mohou být využity v mnoha aplikacích díky své unikátní kombinaci fyzikálních a chemických vlastností, které předčí schopnosti polymerů nebo skleněných materiálů. Navrhovaný projekt je zaměřen na rozvoj tenkých pružných substrátů z oxidu hlinitého a tetragonálního oxidu zirkoničitého. Vysoká pevnost a tedy vysoká flexibilita substrátů bude získána díky zcela hutné a jemnozrnné mikrostruktuře. Pružné substráty s hladkým povrchem budou připraveny metodou "tape casting" s využitím dispergované a vysoce koncentrované suspenze keramických nanočástic. Dopování keramické struktury vybranými prvky bude zkoumáno s cílem optimalizovat elektrické vlastnosti substrátů pro zamýšlené použití v systémech plasmových elektrod. Bude posuzována efektivita plasmového zdroje s elektrodovým systémem založeným na nových optimalizovaných flexibilních keramických substrátech.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info