Project information

Tvorba nových předmětů Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky (SZ6010) a Basis of Educational-psychological Diagnostics (SZ6610) (Základy ped-psy diagnostiky)

Project Identification
MUNI/FR/1004/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je v souladu se zaměřením tematického okruhu A1 zacílen na tvorbu nového předmětu Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky a jeho anglické verze, které budou od jarního semestru 2018 vyučovány na Katedře pedagogiky, v rámci nově akreditovaného pedagogicko-psychologického modulu. Projekt dále zahrnuje hostování akademika z University of California, Berkeley (USA), který proškolí vyučující kurzů v problematice diagnostiky prekonceptů žáků. Projekt tak míří na zkvalitnění a zatraktivnění výuky a posiluje internacionalizační dimenzi výuky.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info