Informace o projektu
Tvorba nových předmětů Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky (SZ6010) a Basis of Educational-psychological Diagnostics (SZ6610) (Základy ped-psy diagnostiky)

Kód projektu
MUNI/FR/1004/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je v souladu se zaměřením tematického okruhu A1 zacílen na tvorbu nového předmětu Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky a jeho anglické verze, které budou od jarního semestru 2018 vyučovány na Katedře pedagogiky, v rámci nově akreditovaného pedagogicko-psychologického modulu. Projekt dále zahrnuje hostování akademika z University of California, Berkeley (USA), který proškolí vyučující kurzů v problematice diagnostiky prekonceptů žáků. Projekt tak míří na zkvalitnění a zatraktivnění výuky a posiluje internacionalizační dimenzi výuky.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info