Project information

Project information
Behaviorální psychofarmakologie a farmakokinetika v preklinickém výzkumu léčiv

Project Identification
MUNI/A/1132/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výzkum na Farmakologickém ústavu se dlouhodobě soustředí na preklinický i aplikovaný výzkum léčiv a inovativních farmakologických postupů. Za tímto účelem využíváme ověřování a zpřesňování znalostí o mechanizmech účinku psychofarmak a identifikace jejich nežádoucích účinků ponejvíce metodami behaviorální farmakologie a studium farmakokinetických interakcí přírodních látek s možným terapeutickým využitím.
Behaviorální studie se soustřeďují především na identifikaci nových psychofarmak s antidepresivním, anticravingovým a antipsychotickým potenciálem. Do skupiny studovaných léčiv patří i ligandy glutamátergních receptorů včetně ketaminu, který představuje potenciální rychle působící antidepresivum s potenciálem potlačovat craving, a NBQX, což je antagonista inotropních glutamátergních receptorů (typu AMPA a kainátových). Mezi studované nežádoucí účinky patří především vliv antipsychotik, ale i schizofrenii podobného fenotypu, na rozvoj metabolického syndromu a hladiny adipokinů.
Farmakokinetická část projektu se bude týkat látek přírodního původu s potenciálním terapeutickým využitím. Pomocí in vitro a in vivo metod bude stanoven jejich vliv na metabolickou aktivitu potkaních a lidských enzymů cytochromu P450 (CYP). Výsledky práce lze využít pro popis rizika lékových interakcí studovaných látek. Dále bude projekt zaměřen na popis endokanabinoidního systému v regulaci metabolické aktivity jaterních enzymů CYP.

Publications

Total number of publications: 34


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info