Project information

Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie, vývojové biologie a imunologie živočichů v roce 2018 (OFIŽ 2018)

Projekt klade tradičně důraz na co nejtěsnější propojení výuky a výzkumu. 1) V oblasti VÝUKY budeme v roce 2018 navazovat na snahy z posledních tří let soustředěných na průběžnou modernizaci výuky reflektující nejmodernější trendy v daných specializacích (fyziologii, imunologii a vývojové biologii živočichů). Nedílnou součástí výchovy bude rutinní zvládnutí nejpokročilejších metodologií. Nově budou zohledňovány závazky vyplývající z přípravy nových akreditací oboru. 2) V oblasti VÝZKUMU bude v součinnosti s předními domácími a zahraničními pracovišti pokračováno v rozvíjení dvou osvědčených směrů A) buněčné a molekulární fyziologie B) srovnávací imunologie tak, jak je podrobněji rozvedeno v části „Návrh projektu“. I když se jedná o logické pokračování výzkumu z předchozích let, dílčí cíle jsou zcela nové. Jejich realizace má základní cíl – dále zkvalitnit připravenost absolventů pro jejich uplatnění v praxi, a to především v prevenci, diagnostice a řešení nových terapeutických přístupů při zvládání nádorových, imunitních a dalších závažných onemocnění.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info