Project information

Podpora rozšíření užívání cizích jazyků na MU

Project Identification
ROZV/14/2018
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Language Centre

Hlavním účelem projektu je rozšířit podporu jazykového vzdělávání a posílit účinnost jazykových politik zaměřených na studenty MU, uchazeče o studium na MU a zaměstnance MU. Konkrétní cíle pak zahrnují zatraktivnění a zefektivnění výuky cizích jazyků i jejich hodnocení v rámci jazykových kurzů, posílení individuálního proaktivního přístupu studentů k práci s cizím jazykem, podpora internacionalizace, implementace dobré praxe ze zahraničí a zviditelnění MU v oblasti jazykových politik.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info