Informace o projektu

Podpora rozšíření užívání cizích jazyků na MU

Kód projektu
ROZV/14/2018
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Hlavním účelem projektu je rozšířit podporu jazykového vzdělávání a posílit účinnost jazykových politik zaměřených na studenty MU, uchazeče o studium na MU a zaměstnance MU. Konkrétní cíle pak zahrnují zatraktivnění a zefektivnění výuky cizích jazyků i jejich hodnocení v rámci jazykových kurzů, posílení individuálního proaktivního přístupu studentů k práci s cizím jazykem, podpora internacionalizace, implementace dobré praxe ze zahraničí a zviditelnění MU v oblasti jazykových politik.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info