Project information

Podpora internacionalizace Masarykovy univerzity

Project Identification
ROZV/23/2018
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Centre for International Cooperation

V souladu s DZ MU na období 2016-2020 a s ADZ na rok 2018 je účelem projektu aktivní vyhledávání a roz-šiřování způsobů, jak zvyšovat úroveň internacionalizace Masarykovy univerzita, a jejich následná implementace do základních vzdělávacích procesů.

Projekt navazuje na předchozí dobrou praxi při realizaci interního rozvojového projektu v roce 2017, v němž se spojily dva IRP z předchozích let, totiž „Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě“ a „Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity“. Tato koncepce projektu fakultám i řešitelskému pracovišti umožnila větší flexibilitu při dosahování cílů stanovených příslušnými strategickými dokumenty a zároveň definovala přesněji zmíněné cíle ve dvou hlavních oblastech:
A. Rozšíření nabídky výuky v cizích jazycích a získávání nových studentů –- samoplátců
B. Zajištění výuky zahraničními vyučujícími

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info