Informace o projektu

Podpora internacionalizace Masarykovy univerzity

Kód projektu
ROZV/23/2018
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum zahraniční spolupráce

V souladu s DZ MU na období 2016-2020 a s ADZ na rok 2018 je účelem projektu aktivní vyhledávání a roz-šiřování způsobů, jak zvyšovat úroveň internacionalizace Masarykovy univerzita, a jejich následná implementace do základních vzdělávacích procesů.

Projekt navazuje na předchozí dobrou praxi při realizaci interního rozvojového projektu v roce 2017, v němž se spojily dva IRP z předchozích let, totiž „Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě“ a „Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity“. Tato koncepce projektu fakultám i řešitelskému pracovišti umožnila větší flexibilitu při dosahování cílů stanovených příslušnými strategickými dokumenty a zároveň definovala přesněji zmíněné cíle ve dvou hlavních oblastech:
A. Rozšíření nabídky výuky v cizích jazycích a získávání nových studentů –- samoplátců
B. Zajištění výuky zahraničními vyučujícími

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info