Project information

Promoting Behavioral and Value Change through Outdoor Environmental Education (RWL)

Investor logo
Project Identification
GA18-15374S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Formování pro-environmentálních hodnot a chování představuje tradiční cíl environmentální výchovy. Řada studií předpokládá, že jejich formování souvisí s ranými dětskými zkušenostmi s pobytem v přírodě. Je zřejmé, že zásadní roli zde hrají programy environmentální výchovy v přírodě. Ačkoliv účinnost těchto programů byla zkoumána v řadě studií, dosud málo je známo o konkrétních výchovně-vzdělávacích strategiích efektivních pro podporu učení žáků v této oblasti. S cílem překonat tuto bariéru byla nedávno v rámci projektu Učení v opravdovém světě (RWL) publikována sada doporučených postupů pro tento typ programů. Prezentovaný model ale dosud postrádá adekvátní empirickou oporu. Cílem navrženého projektu proto je vyhodnotit relevanci a vhodnost modelu RWL pro formování environmentálních hodnot a chování žáků mladšího školního věku, prozkoumat vztah mezi environmentálními hodnotami a chováním a analyzovat, jak jsou konkrétní výchovně-vzdělávací strategie vnímány a interpretovány žáky a učiteli.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info