Project information

Organizace interfázních chromosomů a časné meiotické párování chromosomů u brukvovitých

Investor logo
Project Identification
GA18-20134S
Project Period
1/2018 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Organizace interfázních chromosomů a časné meiotické párování chromosomů u brukvovitých

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info