Project information

Příprava projektu Aplikace meta-ekosystémového konceptu v proměňujícím se světě: pochopení a predikce dopadů globální změny na biologickou diverzitu a ekosystémové služby (METASERV)

Project Identification
MUNI/F/0045/2018
Project Period
2/2018 - 2/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na přípravu a podání podání návrhu projektu METASEV je v souladu s výzvou H2020 (LC-CLA-06-2019): Vzájemné vztahy mezi změnou klimatu, biologickou rozmanitostí a ekosystémovými službami. Projekt v přípravné fázi již prošel prvním kolem hodnocení ve Francii a dostal pozitivní reakce, takže je vysoká pravděpodobnost jeho realizace. Obsahově se jedná o téma dopadů přicházející klimatické změny na vysychající ekosystémy tekoucích vod (viz hodnocení v přílohách).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info