Informace o projektu

Příprava projektu Aplikace meta-ekosystémového konceptu v proměňujícím se světě: pochopení a predikce dopadů globální změny na biologickou diverzitu a ekosystémové služby (METASERV)

Kód projektu
MUNI/F/0045/2018
Období řešení
2/2018 - 2/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na přípravu a podání podání návrhu projektu METASEV je v souladu s výzvou H2020 (LC-CLA-06-2019): Vzájemné vztahy mezi změnou klimatu, biologickou rozmanitostí a ekosystémovými službami. Projekt v přípravné fázi již prošel prvním kolem hodnocení ve Francii a dostal pozitivní reakce, takže je vysoká pravděpodobnost jeho realizace. Obsahově se jedná o téma dopadů přicházející klimatické změny na vysychající ekosystémy tekoucích vod (viz hodnocení v přílohách).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info