Project information

Počítačová podpora pro analýzu a predikci růstu a vývoje dítěte

Investor logo
Project Identification
TL01000394
Project Period
5/2018 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Hlavním cílem projektu je vytvořit software pro pokročilou analýzu, modelování a predikce tělesného růstu dětí a dospívajících u zdravých lidí i patologických stavů. Program bude založen na interdisciplinární spolupráci mezi počítačovými informačními technologiemi, růstovou antropologií a pediatrií. Východiskem budou záznamy ze čtyř dostupných longitudinálních studií lidského růstu a nová měření dnešní české populace. Oproti tradičnímu přístupu bude software založen na statistickém modelování individuálních růstových křivek moderními metodami, bude zohledňovat dynamiku populačních změn lidského růstu a bude využívat údajů o relevantních anamnestických faktorech. Struktura funkcí a ovládání programu bude respektovat uživatelské požadavky cílové oblasti, zejména praktických lékařů.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info