Project information
Mediace v teorii a praxi

Project Identification
MUNI/FR/0099/2018
Project Period
4/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je tvorba nového předmětu věnujícího se možnostem mimosoudního a smírného řešení soukromoprávních sporů, zejména mediaci, a přiblížení studentům právnické fakulty této metody jako alternativy k řešení soudnímu. Po absolvování kurzu bude student obeznámen s možnostmi smírného (mimosoudního) řešení sporů a s fungováním mediace, bude schopen rozpoznat situace vhodné pro využití mediace, orientovat se v související právní úpravě a užívat základní mediační techniky v praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info