Informace o projektu

Mediace v teorii a praxi

Kód projektu
MUNI/FR/0099/2018
Období řešení
4/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je tvorba nového předmětu věnujícího se možnostem mimosoudního a smírného řešení soukromoprávních sporů, zejména mediaci, a přiblížení studentům právnické fakulty této metody jako alternativy k řešení soudnímu. Po absolvování kurzu bude student obeznámen s možnostmi smírného (mimosoudního) řešení sporů a s fungováním mediace, bude schopen rozpoznat situace vhodné pro využití mediace, orientovat se v související právní úpravě a užívat základní mediační techniky v praxi.